Ahmet's Voice - L A Woman

Tala på ett empatiskt sätt

Posted Aug. 12, 2013, 11:34 a.m. By ahmet Tags: Giraffspråket

Jag har precis hört talas om något som heter giraffspråket som är ett sätt att kommunicera på. Det kan vara viktigt på arbetsplatsen men också i ens personliga liv. Det är där det är som viktigast. Det innebär att man talar på ett empatiskt sätt. Alltså man är medveten om den andre personens känslor och tänker på dem när man talar. Det kan vara ett väldigt effektivt sätt för att personer verkligen ska lyssna. Men det innebär ju verkligen att man själv lyssnar och tar in vad den andre säger.