Ahmet's Voice - L A Woman

Tider förändras

Posted June 30, 2012, 12:38 p.m. By ahmet Tags: Beräkna

Det vi ser som bra är alltid relevant när man har företag och varför det? Jo för att tider förändras hela tiden och man kan inte ställa fram klockan rätt så kan det starta ett annat slag av nederlag och det är om man inte helt kan beräkna kostnader på för ett projekt eller ett hus. Detta gjorde att vi kunde göra konkurs om vi inte var försiktiga. Det som gjorde att vi fick fram en bättre ekonomi och som kunderna tyckte bättre om var att vi minskade våra kostnader tack vare ett kalkylprogram som gjorde oss starka och gjorde att vi kunde beräkna våra projekt mycket bättre.